Článek

Co Vás přivedlo k povolání učitele?

Náhoda. Bral jsem to původně jen jako přechodnou záležitost, ale nakonec jsem u toho zůstal.

Jaký jste byl jako student?

Dobře jsem se učil, nejvíc mě bavila matematika. Asi jako je to u většiny studentů, že? 

Chtěl jste se stát učitelem už jako malý, nebo až později?

Až později, když jsem byl žákem nebo studentem, tak se mi učitelské povolání vůbec nelíbilo a ani mě nenapadlo, že bych takhle mohl jednou „dopadnout“. Až když jsem pracoval ve v tehdejším Výzkumném ústavu užitkového skla v Novém Boru, tak jsem začal učit dvě hodiny týdně na českolipské průmyslovce, abych si přivydělal. Později mi nabídli, abych tam šel učit na plný úvazek, tak jsem to vzal, tenkrát hlavně kvůli dvouměsíčním prázdninám. Do té doby, než si najdu něco lepšího.

Proč jste si vybral právě informatiku a administrativu?

Vystudoval jsem fyzikální inženýrství na ČVUT v době, kdy osobní počítače ještě vůbec neexistovaly. Když jsem začal učit na českolipské průmyslovce, najednou se tam objevilo asi 20 osobních počítačů pro zařazení do výuky předmětu výpočetní technika. Byly z Nizozemska, od firmy Philips. Procesor Intel 286 s taktovací frekvencí 20 MHz, 2 MB RAM a 20 MB HDD. Opravdu megabajtů, ne gigabajtů. Tenkrát s nimi uměl na průmyslovce pracovat jen jeden člověk, a já jsem měl to štěstí, že jsem mohl pracovat s ním. A u počítačů jsem už zůstal. Později se z výpočetní techniky staly informační a komunikační technologie. Proto ta informatika.
A výuku administrativy jsem si nevybral, ta na mě zbyla, protože se učí na počítačích.

Máte nějaké koníčky nebo záliby a to v ohledu techniky?

Mám, ale ne technické. Asi proto, abych dělal ve volném čase něco jiného než v práci.

Máte nějaké životní krédo?

Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě.


  •  Autor: Daniel Šveňha
  •  Publikováno: 03.06.2019 19:08