Článek

Paní ředitelka, podnikatelka, maminka či babička, ale především člověk s velikým srdcem a na správném místě. Řeč je o paní Evě Matouškové, která již 25 let působí jako ředitelka na Soukromé podnikatelské střední škole v České Lípě, více známé jako Spoška. Školu, své životní dílo, vede podle svého nejlepšího přesvědčení a o tom, že jde správnou cestou, svědčí její vysoká obliba nejen u studentů, ale i u učitelského sboru a rodičů. V rámci mediálního kroužku jsme pro naší paní ředitelku připravili otázky, díky kterým ji můžete lépe poznat i vy.

Eva Matoušková - ředitelka SPoSŠ
Eva Matoušková, ředitelka SPoSŠ

Před 25 lety jste založila SPoSŠ, jednu z prvních soukromých škol na Českolipsku, co Vás k tomu vedlo?

Od první třídy na základní škole jsem se chtěla stát učitelkou a nikdy jsem ani na vteřinu neuvažovala o ničem jiném. Po studiu na pedagogické fakultě jsem nastoupila do školy jako učitelka a říkala jsem si, jak by to bylo skvělé, kdybych měla svou vlastní školu podle mých představ. Na státní škole, na které jsem do té doby učila, mnoho věcí nešlo realizovat a vše bylo hodně zkostnatělé. V té době však něco takového byl jen sen. Poté přišel rok 1993 a mě se to podařilo, mohla jsem mít svou školu, která nebude jako státní školy, kterými jsem prošla. Chtěla jsem mít školu, do které budou studenti chodit rádi, bude přátelská a vstřícná s atmosférou vzájemné důvěry a respektu. To je podle mne velmi důležité.

V čem se z Vašeho pohledu liší naše škola od ostatních škol?

SPoSŠ je soukromá škola rodinného typu, která nabízí již 25 let kvalitní alternativu na trhu vzdělání především svým individuálním přístupem k žákům a rodinnou atmosférou. Na naší škole nejsou studenti ztraceni v davu. Jsou pro nás na prvním místě, všechny je znám a to je velmi důležité. Jsme tu pro ně a vše co připravujeme, připravujeme s ohledem na jejich další rozvoj.

Mnoho lidí, kteří nejsou na soukromé škole, může napadnout otázka, za co si studenti platí školné?

Myslím si, že školné 1640 Kč měsíčně není příliš vysoké a může jej každá rodina zaplatit. To je také můj cíl. Veškeré finanční prostředky jsou využívány pro rozvoj školy. Studenti mají na výběr z volitelných předmětů s výukou pro minimálně 5 studujících. Poskytujeme studentům učebnice v prvním ročníku zdarma, německý jazyk vyučuje rodilá mluvčí. Studenti mohou získat prospěchové stipendium až 700 Kč měsíčně nebo sportovní stipendium. Přispíváme na autobusovou dopravu studentům na školní akce. Studenti studují v přátelské a vstřícné atmosféře, ve třídách s menším počtem žáků ve výuce. Díky tomu není pro nás fráze individuální přístup jen frází, skutečně tento přístup aplikujeme. V rámci praxe pak spolupracujeme s firmami a skutečnými odborníky z daných oborů.

Studenti SPoSŠ s paní ředitelkou
studenti se svou paní ředitelkou

V minulém roce odmaturoval už 371. absolvent. Jak se studenti uplatňují po úspěšném zakončení výuky?

Většina absolventů naší školy studuje dále na VŠ nebo VOŠ a ti, kteří nechtějí dále studovat, nachází zaměstnání ve firmách, ve státní správě a na úřadech na nejrůznějších pozicích manažerů, účetních, ekonomů či vedoucích pracovníků, naši absolventi pracují v reklamách, marketingových agenturách, v IT firmách, v logistice, ale také samostatně podnikají. Absolventi vysokých škol pracují jako učitelé, právníci vedoucí pracovníci a ředitelé ve firmách. Stávající struktura oborů vzdělání školy je nastavena s ohledem na požadavky firem a trhu práce.

Poděkování paní ředitelce
poděkování paní ředitelce

Jste nejen ředitelkou, ale i přirozeným leadrem, jakou máte vizi školy?

Vizí naší školy je, aby byla i nadále bezpečným místem, které umožňuje studentům učit se a vzdělávat v příjemném školním prostředí se vstřícným klimatem, zažít pocit úspěchu a cítit se v rámci své vzdělávací dráhy dobře. Aby naše škola umožňovala studentům rozvíjet svá nadání a maximálně využívat svůj potenciál. Na naší škole učí profesionální pedagogický tým, a to již léta skoro neměnný, který poskytuje kvalitní všeobecné a odborné vzdělání našim studentům. Po 25 letech jsme skoro ve stejném složení skvělý kolektiv učitelů, na který se mohu ve všem spolehnout. Společně pomáháme našim studentům rozvíjet jejich osobnost, vedeme je k osvojení široké škály poznatků a profesních dovedností, zaměřujeme se na rozvoj jejich adaptability, flexibility a schopnosti řešit problémy. Tím vším vytváříme předpoklady pro plnohodnotné začlenění našich absolventů nejen do pracovního života. V tomto směru chceme určitě pokračovat a více se sami posouvat ve zdokonalování naší výuky.

Na naší škole se neustále něco děje, což se mi moc líbí. Co nového připravujete?

Neustále se snažíme našim studentům pomáhat rozvinout jejich talent a schopnosti a upravujeme školní vzdělávací program tak, aby je co nejlépe připravil ke studiu na vysoké škole nebo aby měli možnost dobrého uplatnění na trhu práce. Do dalších let chceme ještě více posílit výuku cizích jazyků a výpočetní techniky, protože tyto znalosti uplatní všichni ve svém profesním životě.

Paní ředitelka se studenty na burze škol.
pani ředitelka se studenty na burze středních škol

V jakém vztahu je SPoSŠ a MŠ a ZŠ Klíč?

Klíč a SPoSŠ patří k sobě. Klíč před 10 lety koupila SPoSŠ, aby propojila vzdělávání dětí od MŠ až po střední školu. V současné době ji vlastní moje starší dcera Ing. Lucie Dolejší, která za 10 let svého působení přeměnila původní Klíč na uznávanou soukromou základní a mateřskou školu, která v současné době zaznamenává několikanásobně vyšší zájem rodičů o tuto školu, než může přijmout. Počítáme s tím, že její žáci mohou dále pokračovat ve studiu na naší škole. Proto jsme rodinná škola v pravém slova smyslu, máme společný zájem na tom, aby na našich školách dostali žáci kvalitní všeobecné i odborné vzdělání na vysoké úrovni a zároveň výuka probíhala v přátelské a vstřícné atmosféře.

Chceme rozvíjet osobnost našich žáků a studentů tak, aby získali co nejvíce informací o světě a životě v něm. Podněcujeme žáky a studenty k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů tak, aby si ve svém budoucím životě uměli se vším poradit. To je pro nás všechny prioritou. Tímto propojením obou škol nabízíme žákům vysoký standard soukromé školy od mateřské až po střední.

Paní ředitelka se svou rodinou.
rodina, základ šťastného života

Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

Všechen volný čas věnuji svým 3 vnoučatům podle toho, jak mne potřebují a jak rostou, 2leté Emičce, 6leté Karolínce a nejstaršímu Kryštofovi, kterému je již 12 let. Baví mne s nimi trávit volný čas a dělá mi to největší radost.

Jinak ještě moc ráda cestuji a poznávám nové země a jejich zvyky, ráda čtu a chodím do divadla, ale na to mi zbývá opravdu málo času, protože ještě ráda pracuji na zahradě a pěstuji květiny, ale i zeleninu.

Snažím si užít radosti života se svými blízkými.

Máte nějaké životní heslo?

Člověk by měl dělat věci, jak nejlépe umí a užívat si každý den :).

 


  •  Autor: Lenka Orságová, Andrew Lawson
  •  Publikováno: 04.05.2019 15:00